Mètode Montessori

Educació mitjançant el mètode Montessori

La nostra filosofia de treball es regeix a partir del mètode Montessori, eduquem els nens i nenes de la que creiem, és la millor manera per al seu desenvolupament. No es tracta de preparar els petits per la vida, es tracta que VIVAN.

Així que hem reinventat els nostres espais perquè trobin en ells el que els adults i la societat ens neguem a donar-los: un món dissenyat per a ells.

“El treball del nen és crear l’home que arribarà a ser”

Nuestro proyecto educativo

El projecte educatiu es construeix al voltant de tres pilars fonamentals: l’afecció, la sorpresa i la realitat. Els nostres grans mestres i referències per respectar els ritmes d’aprenentatge dels nens i els seus drets com a habitants del món seran, Maria Montessori, Catherine L’Ecuyer i els projectes de plàstica i art de les escoles de Reggio Emilia.

A casa nostra dels infants els ambients preparats, la llibertat de moviments, l’atenció de les necessitats bàsiques, l’aprenentatge d’activitats de la vida pràctica, el contacte amb la realitat i la naturalesa i el paper de les nostres mestres, són les claus que contribuiran a aconseguir el nostre objectiu.

No podíem tornar la confiança dipositada per tantes famílies durant aquests 15 anys d’una altra manera: amb el compromís de garantir cada canvi basant-nos en estudis i teories contrastades, envoltant als nens el millor i el més bell i entenent que sense la equip i les ràtios adequades no es pot implantar correctament cap metodologia.

Benvinguts al nou Món Petit, benvinguts a la casa dels seus fills.

Tot un món a la seva mida.

Maria Montessori: Seguint la seva metodologia

Maria Montessori va marcar un abans i un després en la manera d’educar els nens i nenes. Nosaltres avui som els responsables de mantenir viu el seu llegat assumint la responsabilitat d’aplicar en els més petits una metodologia pedagògica que marqui la seva educació i desenvolupament.

A l’aula Montessori, l’objectiu és orientar, fomentar i donar suport al desenvolupament del potencial humà. Això s’aconsegueix oferint un ambient que ajuda a satisfer les necessitats internes dels nens per complir amb el seu màxim potencial i desenvolupar personalitats estables i integrades.

Un dels objectius és la “normalització” dels nens de la classe. La Dra. Montessori descriu la normalització com el desenvolupament de la disciplina interna, seguretat en si mateix i la preferència per l’activitat amb propòsit. Ser capaç de treballar amb un propòsit intel·ligent i sense interrupcions són la base de la normalització.

Maria Montessori | Método Montessori

Els límits a l’aula es posen en marxa per ajudar a aconseguir un ambient tranquil, on el nen pugui florir. Els mestres donen als nens presentacions en el moment del seu desenvolupament, períodes sensitius i edat, guiant als nens a triar el treball per si mateixos. Els nens són animats a treballar de manera independent i a respectar tant als seus companys com dels materials i el seu propi entorn. Dediquem els nostres esforços a promoure la dignitat personal i l’autodisciplina així com la seguretat dels nens i el respecte dels drets dels altres. Els nens aprenen les regles del joc i se senten còmodes i segurs en aquest entorn.

Els nens i nenes menors de sis anys tenen l’extraordinària capacitat mental d’absorbir el coneixement del seu entorn només per viure. Aquesta “ment absorbent” està en la seva receptivitat màxima durant els primers sis anys d’edat, quan s’estableix la personalitat.

L’objectiu d’aquest programa és proporcionar al nen una experiència d’aprenentatge fora de casa i sense els pares per fomentar la independència i desenvolupar una actitud positiva cap a l’aprenentatge.

Aquesta és una introducció al Mètode Montessori on comencen a desenvolupar la independència a través de les habilitats d’autoajuda, música de l’experiència i l’expressió de l’art tots els dies, treballant a l’interior o exterior de l’aula. El programa no només millora el coneixement, la independència i la confiança en les pròpies capacitats dels nens, sinó que estableix les bases per a la resta de les seves vides.

Característiques del Mètode Montessori

El mètode Montessori es caracteritza per proveir un ambient preparat: ordenat, estètic, simple, real, on cada element té la seva raó de ser en el desenvolupament dels infants.

L’ambient preparat ofereix al nen oportunitats per comprometre en un treball interessant, elegit lliurement, que propicia perllongats períodes de concentració que no han de ser interromputs. La llibertat es desenvolupa dins de límits clars que permet als nens conviure en la petita societat de l’aula.

Els nens treballen amb materials concrets científicament dissenyats, que brinden les claus per explorar el món i per desenvolupar habilitats cognitives bàsiques. Els materials estan dissenyats perquè el nen pugui reconèixer l’error per si mateix i fer-se responsable del propi aprenentatge.

L’adult és un observador i un guia; ajuda i estimula al nen en tots els seus esforços. Li permet actuar, estimar i pensar per si mateix, ajudant-lo a desenvolupar confiança i disciplina interior.

CENTRE ASSOCIAT A:

monpetit
monpetit

ON SOM?

Mon Petit
Carrer de Montflorit, 148, 08850 Gavà, Barcelona
Tlf: 936 62 55 57